Giải bài 25, 26, 27, 28 trang 107 SBT Toán 9 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 25, 26, 27, 28 trang 107 SBT Toán 9 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 107 bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 25: Tìm giá trị x (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) trong mỗi tam giác vuông với kích thước được chỉ ra trên hình 10, biết rằng…

Câu 25. Trang 107 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Tìm giá trị x (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) trong mỗi tam giác vuông với kích thước được chỉ ra trên hình 10, biết rằng:

(tg47^circ  approx 1,072;cos 38^circ  approx 0,788.)

Gợi ý làm bài:

a) Hình a

Ta có: (tg47^circ  = {{63} over x}.) Suy ra: (x = {{63} over {tg47^circ }} approx {{63} over {1,072}} = 58,769)

b) Hình b

Ta có: (cos 38^circ  = {{16} over x}.) Suy ra: (x = {{16} over {cos 38^circ }} approx {{16} over {0,788}} = 20,305)


Câu 26. Trang 107 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A, trong đó AB = 6cm, AC = 8cm. Tính các tỉ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra các tỉ số lượng giác của góc C.

Gợi ý làm bài:

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông ABC, ta có:

(B{C^2} = A{B^2} + A{C^2} = {6^2} + {8^2} = 100) 

Suy ra: BC = 10 (cm)

See also  C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br 2023

Ta có:  

(sin widehat B = {{AC} over {BC}} = {8 over {10}} = 0,8)

(cos widehat B = {{AB} over {BC}} = {6 over {10}} = 0,6)

(tgwidehat B = {{AC} over {AB}} = {8 over 6} = {4 over 3})

(cotgwidehat C = tgwidehat B = {4 over 3})

 


Câu 27. Trang 107 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH. Tính sinB, sinC trong mỗi trường hợp sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư), biết rằng:

a)   AB = 13;    BH = 5.

b)   BH = 3;      CH = 4.

Gợi ý làm bài:

a) Xét tam giác vuông ABH, ta có: (cos widehat B = {{BH} over {AB}} = {5 over {13}})

Tam giác ABC vuông tại A nên: (widehat B + widehat C = 90^circ )

Suy ra: (sin widehat C = c{rm{os}}widehat B = {5 over {13}} = 0,3864.)

Áp dụng định lí Pi-ta-go, ta có:

(A{B^2} = A{H^2} + B{H^2} Rightarrow A{H^2} = A{B^2} – B{H^2} = {13^2} – {5^2} = 144)

Suy ra: AH = 12

Ta có: (sin B = {{AH} over {AB}} = {{12} over {13}} approx 0,9231)

b) Ta có:

(BC = BH + HC = 3 + 4 = 7)

Theo hệ thức liên hệ giữa góc vuông và hình chiếu, ta có:

(A{B^2} = BH.BC Rightarrow AB = sqrt {BH.BC}  = sqrt {3.7}  = sqrt {21} ) 

(eqalign{
& A{C^2} = CH.BC cr 
& Rightarrow AC = sqrt {CH.BC} = sqrt {4.7} = sqrt {28} = 2sqrt 7 cr} )

Suy ra: (sin widehat B = {{AC} over {BC}} = {{2sqrt 7 } over 7} approx 0,7559)

(sin widehat C = {{AB} over {BC}} = {{sqrt {21} } over 7} approx 0,6547) 


Câu 28. Trang 107 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Hãy biến đổi các tỉ số lượng giác sau đây thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45° ;

See also  Giải bài 22, 23, 24 trang 158, 159 SBT Toán 8 tập 1 2023

(sin 75^circ ,cos 53^circ ,sin 47^circ 20′,,tg62^circ ,cot g82^circ 45′.)

Gợi ý làm bài:

Vì (75^circ  + 15^circ  = 90^circ ) nên (sin 75^circ  = cos 15^circ )

Vì (53^circ  + 37^circ  = 90^circ ) nên (cos 53^circ  = sin 37^circ )

Vì (47^circ 20′ + 42^circ 20′ = 90^circ ) nên (sin 47^circ 20′ = cos 42^circ 40’)

Vì (62^circ  + 28^circ  = 90^circ ) nên (tg62^circ  = cot g28^circ )

Vì (82^circ 45′ + 7^circ 15′ = 90^circ ) nên (cot g82^circ 45′ = tg7^circ 15’)

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 25, 26, 27, 28 trang 107 SBT Toán 9 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 25, 26, 27, 28 trang 107 SBT Toán 9 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 25, 26, 27, 28 trang 107 SBT Toán 9 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment